Deklarowane właściwości użytkowe dla styropianu EPS 80:

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤ 0,038 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 80 kPa
Klasa reakcji na ogień: E

Grubość [mm] dN T(1) 1020304050607080100120150200250300
Deklarowany opór cieplny [m2 K/W]0,260,530,791,051,321,581,822,112,633,163,955,266,587,90

Więcej informacji w pliku do pobrania – Deklaracja właściwości użytkowych.

Zastosowanie:

 • izolacja cieplna ścian wykonanych metodą „lekką mokrą” (BSO) lub „lekką suchą”;
 • izolacja cieplna powierzchni ścian szkieletowych;
 • izolacja cieplna szczelin zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych;
 • izolacja cieplna wieńców, ościeży, nadproża
 • izolacja cieplna loggii balkonowych;
 • izolacja cieplna ścian warstwowych;
 • izolacja cieplna ciągłych warstw zewnętrznych ścian szkieletowych;
 • izolacja cieplna wieńców w metodzie szalunku traconego pod tynk;
 • izolacja cieplna stropów od spodu przy „metodzie lekkiej mokrej”;
 • izolacja cieplna stropów żelbetonowych;
 • izolacja cieplna dachów stromych pod i pomiędzy krokwiami.

Obróbka oraz bezpieczeństwo pracy

Przy obróbce płyt wykorzystuje się ogólnodostępne narzędzia np. noże i ręczne piły. Kontakt z płytami nie powoduje oparzeń rąk, podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych dla zdrowia skutków. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej typu: maski przeciwpyłowe, ubrania lub okulary ochronne, rękawice.

Transport i przechowywanie

Płyty dostarczane są w paczkach w tylko i wyłącznie oryginalnym opakowaniu producenta ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych.