Styropian spadkowy

Styropian spadkowy

Styropian spadkowy jest wykorzystywany do profilowania powierzchni płaskich w celu skutecznego odprowadzania wód opadowych. Najczęściej jest stosowany przy budowie dachów płaskich (stropodachu pełnego) do jego odwodnienia.

Zalety wykonania dachu spadkowego z wykorzystaniem styropianu spadkowego:
 • niewielka waga
 • brak istotnego obciążenia konstrukcji nośnej dachu
 • nieskomplikowany i szybki montaż
 • niski koszt materiału i wykonania dachu
 • brak dodatkowej konstrukcji, niezbędnej do profilowania powierzchni spadkowej
Pozostałe przykłady zastosowania styropianu spadkowego:
 • modernizowane dachy płaskie
 • dachy odwrócone
 • dachy zielone
 • tarasy, balkony
 • posadzki w garażach podziemnych

W zależności od parametrów (dotyczących izolacji cieplnej i obciążeń mechanicznych) wymaganych w docelowej aplikacji, system spadkowy może być wykonany z następujących grup styropianów:

 • Dach/Podłoga (o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 18-36 kPa)
  • Dach/Podłoga Classic (EPS 60)
  • Dach/Podłoga Komfort (EPS 70)
  • Dach/Podłoga Premium (EPS 80)
  • Dach/Podłoga Super (EPS 100)
  • Dach/Podłoga Expert (EPS 120)
 • Parking (o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 45-60 kPa)
  • Parking Premium (EPS 150)
  • Parking Super (EPS 200)

Wybór parametrów styropianu wymaganego w docelowej aplikacji określa projektant.

Zasadnicze elementy systemu spadkowego opartego na styropianie spadkowym:
 • Płyty spadkowe z jednokierunkowym spadkiem
 • Płyty kontrspadkowe z dwukierunkowym spadkiem (grzbietowe i korytowe)
 • Kliny styropianowe (o przekroju trójkąta prostokątnego równoramiennego) stosowane do izolowania i obróbki elementów pionowych wystających nad powierzchnię dachu (ściany, kominy, attyki, ogniomury, świetliki). Ich głównym zadaniem jest zmniejszenie kąta załamania papy, skutecznie zmniejszając potencjalne źródło przecieku wody opadowej
 • Płyty bazowe o dedykowanej izolacji cieplnej lub odporne na określone obciążenia mechaniczne (płyty stosowane opcjonalnie)

Płyty spadkowe produkowane są w standardowych wymiarach 1 m x 1 m lub na specjalne zamówienie w innych wymiarach (max. 1 m x 4,5 m). Kliny dachowe produkowane są w standardowych wymiarach 5 cm x 5 cm, 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm i długości 1m lub na specjalne zamówienie w innych wymiarach.

Precyzyjne wykonanie wszystkich elementów systemu spadkowego gwarantuje efektywne odwodnienie. Dlatego też przykładamy ogromną uwagę do dokładnego zaprojektowania i wykonania wszystkich jego elementów. Ze względu złożoność dachów płaskich, wszystkie elementy są przygotowywane na indywidualne zamówienie.

Informacje niezbędne do przygotowania projektu systemu spadkowego:
 • rzut dachu (w wersji elektronicznej: dwg lub pdf)
 • przekrój dachu (w wersji elektronicznej: dwg lub pdf)
 • odwodnienie dachu z zaznaczeniem miejsc odprowadzenia wody
 • minimalna (lub maksymalna) grubość termoizolacji
 • nachylenie połaci dachowej (spadek)
 • typ styropianu (lub określenie parametrów izolacji cieplnej i obciążeń mechanicznych)

Na podstawie powyższych informacji przygotowujemy docelową dokumentację techniczną z dokładnym opisem wszystkich elementów systemu. Na plac budowy dostarczamy odpowiednio oznaczone płyty styropianowe z załączoną instrukcją niezbędną do prawidłowego ułożenia wszystkich elementów systemu spadkowego.