Dach/Podłoga Komfort EPS 60

Deklarowane właściwości użytkowe dla styropianu Fasada Expert EPS 60:

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤ 0,040 [W/mK]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 60 kPa
Klasa reakcji na ogień: E
Wymiary płyt: 1000 × 500 mm (płyty dostępne również w innych wymiarach na zamówienie)
Grubość płyt: 10 - 300 mm ze stopniowaniem co 10 mm
Wykończenie krawędzi gładkie

Grubość [mm] dN T(1) 1020304050607080100120150200
Deklarowany opór cieplny [m2 K/W]0,2500,5000,7501,0001,2501,5001,7502,0002,5003,0003,7505,000

Więcej informacji w pliku do pobrania:

Zastosowanie:

Izolacja cieplna (wymagająca przenoszenia średnich obciążeń mechanicznych)

 • ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekką-mokrą (BSO, ETICS)
 • ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekką-suchą
 • ścian zewnętrznych w konstrukcjach szkieletowych
 • stropów żelbetowych
 • nadproży
 • ościeży okiennych i drzwiowych
 • wieńców wykonywanych metodą szalunku traconego
 • stropów od spodu w zespolonych systemach ocieplania
 • konstrukcji nośnej dachu (pod i między krokwiami, belkami)
 • lekkich stropów szkieletowych z okładziną
 • loggi balkonowych
 • ścian szcze­li­no­wych z wentylowaną lub nie­wen­ty­lo­wa­ną szcze­li­ną po­wietrz­ną
 • konstrukcji wewnętrznych stropodachów wentylowanych
 • konstrukcji wewnętrznych ścian działowych
 • podłóg mię­dzy le­ga­ra­mi
 • wypełnienia dylatacji
 • prefabrykowanych płyt warstwowych
Obróbka oraz bezpieczeństwo pracy

Przy obróbce płyt wykorzystuje się ogólnodostępne narzędzia np. noże i ręczne piły. Kontakt z płytami nie powoduje oparzeń rąk, podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych dla zdrowia skutków. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej typu: maski przeciwpyłowe, ubrania lub okulary ochronne, rękawice.

Transport i przechowywanie

Płyty dostarczane są w paczkach w tylko i wyłącznie oryginalnym opakowaniu producenta ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych.

Zapotrzebowanie na styropian wygodnie obliczą Państwo w naszym kalkulatorze.